captive
Shot taken in Hangzhou Wuzhen Water Town, Zhejiang China, Cormoran used for fishing.
Apr 28 2015

Leave a Reply